Vindkraften 2021 i SE4 och vårt södra närområde.

En större graf för totalen 2021. Stor graf

Uppdatering 220418, eftersom data från Belgien har så stora kvalitetsproblem, ännu mera så för 2022, så plockar jag bort Belgien från mina grafer, skillnaden för totalen blir marginell.

Den svarta linjen är periodens medelvärde, den gröna är medelvärdet plus 25% och den röda är medelvärdet plus 50%.

När är det tänkt att man ska tillverka vätgasen? Är det av pinnarna över den svarta eller över den gröna eller över den röda linjen? Det vore bra om man hade en plan, men vädret är som bekant svårt att planera.

Den totala installerade effekten 2021 var runt 100 GW.

Lite siffror man kan plocka fram om vindkraftens problem. Ett år har 8760 timmar, under 2021 levererade vindkraften i de här länderna mindre än 20 GW för hela 2021 under 4628 timmar, mindre än 15 GW under 3404 timmar, mindre än 10 GW under 2006 timmar och mindre än 5 GW under 418 timmar!

Bottenlistan för 2021:3348,232-3662,141-3897,218-4082,157-4349,220-4467,112-4670,176-5001,229-5675,147-6204,396-6353,139. Första sifffran är timmen när vinden pallrar sig upp över 20 GW, den andra siffran är hur många timmar den då legat under 20 GW. Paren 6204,396-6353,139 bröts av en smal topp uppåt medel på 10 timmar, annars hade vi haft en dipp på nästan 23 dygn, räcker vätgasen?

Man ska inte sätta sig på en gren som sågar av sig själv!

Nu har jag tänkt och räknat på olika scenarier över hur man ska hantera det här med vätgasen. Jag ska bara ta upp ett exempel här, vi ska sen se att det strängt taget inte spelar nån roll hur man räknar.

Kör hårt, jag tänker att topparna över medeleffekten+50%=34500 MW kan vara lämpliga för vätgasproduktion, under den, den röda linjen i diagrammet för hela 2021, produceras 116 TWh och över alltså 195-116= 79 TWh som vi först gör vätgas av och sen gör el igen av vätgasen. Jag räknar med en verkningsgrad på 30 % för den kedjan, men för alldel välj gärna din egen favoritverkningsgrad . Så vi får alltså 79*0,3=24 TWh och 24+116=140 TWh el kvar totalt, som ger en medeleffekt på 16000 MW, vi hade 23500 MW innan den här sifferexercisen, och en något jämnare effektkurva, bara att bygga massor med vindkraft som kan ersätta all annan elproduktion, eller hur?

Det finns en hake.

Varifrån ska vi få den billiga elen till elektrolysen om vi redan kapat topparna och plattat till effektkurvan? De låga elpriserna när vindkraften överproducerar sätts på marknaden och finns ingen överproduktion som dumpas på marknaden finns inte heller den prispress som vätgasförespråkarna använder som argument för sin sak. Man kan inte både äta mazarinen och ha den kvar.

The economy stupid!

Sol och vind för stunden, men vatten och atomer för grunden.

Powered by w3.css