All text och alla grafer är fritt att använda för alla, inga undantag.

Här ska jag visa hur fantastiskt den havsbaserade vindkraften levererar.

All data kommer från https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show, man kan registrera sig med epostadress och ladda ner data för det mesta av energiproduktion inom EU. Jag begränsar mig till tre länder som har vindkraft i vindbältet runt Nordsjön och södra Östersjön, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Månadsgraferna visar elproduktionen för både land- och havs-baserad vindkraft för Nederländerna och Danmark men enbart havsbaserad vind för Tyskland detta p.g.a. att den landbaserade vinden i Tyskland är så stor så att den gör det svårt att jämföra den tyska havsbaserade vinden med de övriga två ländernas produktion i samma graf. Dessutom lägger jag in en graf med den samlade havsbaserade vindkraften för alla tre länderna. Siffror för den installerade kapaciteten kan man också hämta från entsoe och är som följer:

Danmark 2021:Landbaserad 4481 MW Havsbaserad 1700 MW 2022: Landbaserad 4644 MW Havsbaserad 2305 MW

Nederländerna 2021: Landbaserad 4500 MW Havsbaserad 2357 MW 2022: Landbaserad 7303 MW Havsbaserad 3757 MW

Tyskland 2021: Landbaserad 54499 MW Havsbaserad 7774 MW 2022: Landbaserad 55630 MW Havsbaserad 7787 MW.

Så vad tror Ni, är det så lyckat att bygga ännu mer havsbaserad vind i det här området, hjälper det verkligen situationen i elområde 4?

Nu kör vi Borta med vinden

Sol och vind för stunden, men vatten och atomer för grunden.

Powered by w3.css