Om Putinpriser

Missförstå mig nu inte, Putin är en ond liten dj*vel, men vi kan inte skylla allt av dagens elände på honom, då måste vi tillskriva honom övernaturliga krafter som t.ex. att han kan kontrollera vinden i en stor del av Europa.

Jag ska återkomma med mera text t.v. får ni titta på mina grafer.