Home UAH lower troposphere UAH mid troposphere UAH tropopause UAH lower stratosphere Blåsningen Elpriser nästa dag Elelände

Så du är här!

Kakor, vi måste tala om kakor! Du får ingen kaka av mig, lev med det!

Nu har jag skapat lite mer struktur, grafer har man för jämförelser, alltså är det meningslöst att låta besökare se grafer en och en. Nu provar jag att visa alla månadsgrafer tillsammans för varje enskild zon och atmosfärslager som UAH publicerar.

Vidare så skalade jag graferna så att alla skulle ha samma skala, en grad skulle vara lika många pixlar i varje graf, det är liksom fundamentalt när man presenterar data för jämförelse grafiskt. Frid och fröjd tills jag kom till NoPol och SoPol för tropause och lower stratosphere, där svänger temperaturen så mycket att jag fått skala ner till hälften i höjdled för dom zonerna. Det får inte bli mycket mer extremt där, det är illa nog på en full HD-skärm, men å andra sidan så lär man sig att kallt klimat, det är kallt där uppe, ger extremare väder.

Annars är det inte mycket att orda om. Filerna, för den som vill nörda ner sig i siffror, hittar ni på UAH. Där kan ni se vad zonerna täcker, framgår i sidhuvudet för mina grafer också, och senaste trend för varje zon.

Oktober uppdaterat 211104

Nu har jag tänkt om för elstatistiken, stapeldiagram dygnsvis var ingen höjdare 211103

Regnar det i morgon så kommer det uppifrån.

Powered by w3.css